Политика за поверителност

Политика за поверителност

Увод

Използвайки услугите на ГЕТТИ на този сайт, ГЕТТИ защитава личните данни, които предоставяте. Политиката за поверителност на ГЕТТИ се отнася до това да разберете как използваме личните данни, които ни предоставяте. В тази връзка ви препоръчваме да се запознаете с нея. Всеки път, когато ни предоставяте такива данни ние сме длъжни да ги използваме в съотвествие с българското законодателство, уреждащо защитата на личните дани, включително Закона за защита на личните данни от 10.06.2006 г. и съобразно негови последващи редакции.С факта на предоставяне на личните си данни, вие давате изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за поверителност.

Кой е администратор на личните данни, събирани в този сайт?

Личните данни, събирани в този сайт се контролират от Гетти Лоялти АД, дружество регистрирано в Република България с ЕИК: 203240329. Гетти Лоялти АД е регистриран администратор на лични данни под № 412940 в Регистъра на вписаните администратори на лични данни към Комисията за защита на лични данни.

Какви лични данни ГЕТТИ събира в този сайт?

Когато достъпвате сайта ни и активирате свой личен ГЕТТИ профил, използвайки ГЕТТИ уебсайта или мобилното приложение, Вие ни предоставяте лични данни. Тези данни могат да съдържат информация за име, пол, дата на раждане, град, квартал, електронна поща, номер на стационарен или мобилен телефон. ГЕТТИ събира данни за вашите покупки, когато използвате услугата.

С приемането на общите условия потребителят предоставя своето информирано съгласие, че неговите лични данни ще бъдат обработвани от ГЕТТИ. Oбщите условия ще бъдат публикувани и могат да бъдат намерени по всяко време на уебсайта на ГЕТТИ. Представителите на ГЕТТИ са задължени да асистират и предоставят информация по искане на потребител на хартиен или на друг траен носител.

Моля да имате предвид, че понякога може да поискаме да ни предоставите допълнителни лични данни, като в този случай ще ви уведомим защо ги събираме и за какви цели ще използваме тези данни.

ГЕТТИ използва Cookies и Google analytics (Използване на Cookies и Google analytics по-долу) и събира информация за IP адреси (IP адресът е уникален номер, който се използва от компютри, за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа, използвайки интернет протокол – IP) от посетители на сайта на ГЕТТИ.

За какви цели ГЕТТИ ще използва събраните лични данни?

ГЕТТИ ще използва личните данни за различни цели, между които:

  • отговаряне на въпроси и искания, отправени от вас;
  • създаване на нови продукти или услуги;
  • ГЕТТИ ще ви изпраща промоционални съобщения, свързани с партньорите на ГЕТТИ чрез уебсайта на ГЕТТИ, „Push съобщения“, sms и чрез имейл;
  • да ви информираме за ГЕТТИ продукти и услуги;
  • разглеждане и разрешаване на проблеми с предоставяни продукти или услуги;
  • пазарни проучвания;
  • пазарни цели;
  • обмен на информация с трети лица – партньори на ГЕТТИ, с които ГЕТТИ е в договорни отношения и приели да спазват най-малко същите нива на защита на лични данни;

В случай, че ГЕТТИ ще използва личните ви данни за други цели, ще ви уведоми свовременно.

Как ГЕТТИ ще се свързва с вас?

ГЕТТИ се свързва с вас чрез имейл; съобщения, публикувани на сайта на ГЕТТИ; съобщения, изпращани до вашия личен профил; мобилни съобщения и т. нар. „Push съобщения”.

Вие може да обновите предоставените от вас данни, освен електронната поща, която сте използвали при регистрацията, по всяко време чрез влизане в личния Ви ГЕТТИ профил.

Използване на Cookies и Google analytics

“Cookie” е малък пакет информация, изпратена до браузера на вашия компютър или мобилен телефон от системата на уебсайта.

Видът информация, която получаваме чрез „Cookies”, е специфична за вашия компютър и включва IP адреса, датата и часа, в който браузерът ви е заредил нашия сайт, кои страници на сайта ни са били разглеждани и др.

ГЕТТИ използва „Cookies”, за да научи повече за използването на сайта от вас с цел да го подобряваме, докато го използвате.

Ако искате да изтриете или блокирате т.нар. „Cookies”, то може да промените настройките на браузъра си. Важно е да знаете, че ако промените настройките си и блокирате “Cookies” е много вероятно да не можете да използвате част от възможностите и съдържанието на сайта.

ГЕТТИ използва и Google Analytics за извършване и обработване на детайлна статистика за посетителите, тяхното поведение и извършените посещения на този уебсайт. Чрез Google Analytics ГЕТТИ ще обработва информация за всеки посетител до този сайт, която най-общо ще съдържа информация за браузъра, операционната система и устройството, от което съответния посетител достъпва сайта, само и единствено за целите на ГЕТТИ. Събраната по този начин информация ще бъде свързана с и обработена заедно с информацията, която съответен потребител е предоставил при създаване на профила си в сайта.

При ползване на услугата Google Analytics ГЕТТИ гарантира, че ще обработва информацията за всеки посетител в условията на строга конфиденциалност и няма да предоставя информация, която би позволила на Google да установи самоличността на дадено физическо лице, чрез лични данни на съответното физическо лице.

Използване на личните данни от трети страни

Ние уважаваме личните ви данни и не ги разкриваме, освен ако това не се изисква на основание закон.

Понякога събраните лични данни могат да се изпращат на трети страни в България и ЕС, в договорни отношения с ГЕТТИ, и трети лица, които са извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) като част от услугите, които ви предлагаме чрез нашия сайт. ГЕТТИ гарантира, че тези трети страни няма да използват личните данни за други цели, освен за тези, които сме съгласували с тях и за които са ни били предоставени. ГЕТТИ изисква от тези трети страни да използват адекватни нива на защита с оглед запазване на личните ви данни. ГЕТТИ ще предприеме всички необходими стъпки, за да се увери, че личните ви данни са защитени, ако ги изпратим извън ЕИЗ. Също така, ако използвате нашите услуги докато сте извън ЕИЗ, вашите лични данни може да се изпратят извън ЕИЗ, за да ви предоставим исканите от вас услуги.

Уебсайтът на ГЕТТИ може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които ви препоръчваме да се запознаете. ГЕТТИ не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове от вас е на ваш риск.

Ако сте под 18-годишна възраст и под 14-годишна възраст

Ако сте под 18-годишна възраст, моля вземете от вашия родител или настойник разрешение преди да предоставите личните си данни на този сайт. На ползватели без такова съгласие не им е позволено да ни предоставят личните си данни.

Ако сте под 14-годишна възраст и искате да ползвате сайта ни, като предоставяте лични данни, моля, обърнете се към вашия родител или настойник, който да направи това от ваше име.

Сигурност на личните данни

ГЕТТИ използва съвременни технологии за защита на личните ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване.

Достъп до събраните лични данни

Съгласно Закона за защита на личните данни Вие имате право на достъп до личните Ви данни, включително и да искате да ви се предостави информация относно личните Ви данни, които се съдържат на нашия сайт. ГЕТТИ предоставя тази информация безплатно.

Срок на съхраняване на личните данни

ГЕТТИ ще съхранява личните данни в системата си толкова дълго, колкото е необходимо за дейността на ГЕТТИ, но не повече от 15 години от закриване на профила Ви в ГЕТТИ. В случай, че закриете личния си профил на сайта ни и той е изтрит, ГЕТТИ повече не може да използва личните ви данни, които се запазват в системата за административни цели преди да бъдат изтрити.

Промени в политиката на ГЕТТИ във връзка със защитата на личните данни

ГЕТТИ може да променя политиката си за защита на личните данни. Съществените промени в тази политика ще отбележим на тази страница, за които ще ви уведомим чрез поставяне на забележимо съобщение на сайта ни.

Моля проверявайте редовно политиката ни за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас във връзка с политиката ни за защита на личните данни?

Ако искате да се свържете с Гетти Лоялти АД във връзка с тази политика за защита на личните данни, може да го направите, като изпратите имейл на следната електронна поща: info@getti.org.