Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ГЕТТИ и потребителите на услуги на ГЕТТИ. Потребителите са обвързани от настоящите Общи условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Сайтът се притежава и поддържа от „Гетти Лоялти“ АД.

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А, ет. Партер, офис сграда „Хил Тауър“.

Адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76 А, ет. Партер, офис сграда „Хил Тауър“.

„Гетти Лоялти“ АД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 203240329.

„Гетти Лоялти“ АД е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно удостоверение за администратор на лични данни с № 412940. Гетти събира и обработва лични данни съгласно своята Политика за поверителност, която може да бъде открита на интернет страницата на Гетти в секция „Политика за поверителност“. С приемането на тези общи условия, потребителят изразява своето изрично информирано съгласие да предостави неговите/нейните лични данни да бъдат обработвани от ГЕТТИ. ГЕТТИ може да използва събраните лични данни само във връзка с целите на дейностите, както са описани в тези общи условия, които могат да включват, но не се ограничават до директен маркетинг. Повече детайли относно събирането, съхраненето и използването на лични данни могат да бъдат намерени на страницата „Политика на поверителност“на ГЕТТИ.

Регистрация съгласно Закона за данъка върху добавената стойност под № BG203240329.

Дефиниции

ГЕТТИ
Изразите „ГЕТТИ“, „ние“ или „нас“, които са използвани в интернет страницата препращат към „Гетти Лоялти“ АД без да използват цялото наименование на компанията.ГЕТТИ Ви дава право да ползвате продуктите на ГЕТТИ, както са описани в тези Общи условия
ГЕТТИ потребител
физическо лице,потребител на продуктите и услугите на ГЕТТИ.
ГЕТТИ баркод
ГЕТТИ баркод е принтираният върху ГЕТТИ картата, върху карта издадена от партньор – лицензирана институция съгласно Закона за кредитните институции, или съдържащ се в ГЕТТИ мобилното приложение баркод, чрез който направената от потребител покупка се отразяват в ГЕТТИ профила му, ако има създаден такъв.
ГЕТТИ карта
ГЕТТИ картата представлява издадена от ГЕТТИ пластика, съдържаща ГЕТТИ баркод. Картата е собственост на ГЕТТИ и не е платежно средство. Изключение от това правило са случаите, в които картата е издадена от партньор – лицензирана институция, съгласно Закона за кредитните институции, което ще бъде изрично посочено върху самата карта.
ГЕТТИ мобилно приложение
представлява мобилно изражение на ГЕТТИ профила на всеки един регистриран ГЕТТИ потребител. Мобилното приложение съдържа ГЕТТИ баркод и може да бъде ползвано както за целите на регистрация на покупки, така и за следене на ГЕТТИ Продуктите. Можете да изтеглите ГЕТТИ мобилното приложение от Google Play и App Store.
Виртуална ГЕТТИ карта
ГЕТТИ баркод, съдържащ се в ГЕТТИ мобилното приложение.
ГЕТТИ уебсайт
можете да достъпите уебсайта на ГЕТТИ на следния линк https://getti.org/.
ГЕТТИ профил
ГЕТТИ потребител може да създаде личен ГЕТТИ профил в ГЕТТИ уебсайта.
ГЕТТИ партньор
търговец на дребно или едро, в чиито магазини/обекти се приема за сканиране ГЕТТИ баркода на касата, преди да бъде завършена покупката.
MONETTI търговец
търговец на дребно или едро, в чиито магазини/обекти след направена покупка и сканиране на ГЕТТИ баркода генерирате MONETTI.
ГЕТТИ търговски център
търговски център, на чиято територия е организирана мол (MALL) програма от ГЕТТИ.
ГЕТТИ MONETTI
MONETTI са електронно генерирани точки, чиито брой е в зависимост от направени от потребителя покупки и регистрирани с ГЕТТИ баркод.
МОЛ MONETTI (MALL MONETTI)
електронно генерирани точки, чиито брой е в зависимост от направени от потребителя покупки и регистрирани с ГЕТТИ баркод в ГЕТТИ търговски център.
MONETTI при търговец (RETAILER MONETTI)
електронно генерирани точки, чиито брой е в зависимост от направени от потребителя покупки и регистрирани с ГЕТТИ баркод при MONETTI търговец.
ГЕТТИ BILETTI
игри, организирани от ГЕТТИ едностранно или съвместно с търговци на дребно, търговци на едро и/или търговски центрове и/или други партньори.

ГЕТТИ уебсайт

Уебсайтът на ГЕТТИ може да съдържа текстови материали, снимки, видео и други изображения и звуци притежавани от трети лица. ГЕТТИ не носи отговорност за тези материали относно текста, снимките, видео и други изображения и звуци, нито за тяхното съдържание.

ГЕТТИ полага всички възможни усилия информацията, която е на този сайт, да е вярна към момента на публикуването й, но не носи отговорност за действия, предприети от ползвателите вследствие доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такова действие.

Уебсайтът съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. ГЕТТИ притежава всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост или използването им е разрешено от собственика/ците на тези права за целите на този уебсайт. Уебсайтът съдържа и търговски марки. Всички търговски марки, включени в този сайт са собственост на ГЕТТИ или използването им в сайта е разрешено от собственика/ците на търговските марки.

Права и задължения на потребителя:

Потребителят има право на достъп до този уебсайт и може да го използва единствено по предназначението му.

Потребителят няма право да възпроизвежда (напр. запазване върху носител), разпространява, излъчва, променя по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използва материали, включени в този уебсайт.

Потребителят няма право да изгражда връзки към този уебсайт, освен с предварителното изрично съгласие на ГЕТТИ. В случай, че желаете да включите връзка към този уебсайт, моля да се свържете с нас на по имейл на: info@getti.org.

Потребителят няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите потребители.

Права и задължения на ГЕТТИ:

С оглед извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности по поддръжка, ГЕТТИ има право временно да ограничи достъпът до този сайт.

ГЕТТИ си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

ГЕТТИ карта

Лица на възраст над 14г. могат да получат безплатно ГЕТТИ карта от ГЕТТИ щанд или бюро информация в ГЕТТИ търговски център, както и на касата в магазин/обект на ГЕТТИ партньор.

За да регистрирате Вашата ГЕТТИ карта, влезте на ГЕТТИ сайта или изтеглете ГЕТТИ мобилното приложение, натиснете бутон „Регистрирай се“ и въведете номера и ПИН кода на получената ГЕТТИ карта. Попълнете Вашите лични данни и завършете регистрацията. Въведената от Вас електронна поща ще бъде използвана за изпращането на имейл с активационен линк за потвърждение на извършената регистрация и активиране на Вашия ГЕТТИ профил.

В случай че нямате ГЕТТИ карта, можете да създадете ГЕТТИ профил през ГЕТТИ мобилното приложение и ще Ви бъде издадена виртуална ГЕТТИ карта.

ГЕТТИ карта (независимо от нейното брандиране) или виртуална ГЕТТИ карта , могат да бъдат сканирани на място в упоменатите на сайта магазини от мрежата от ГЕТТИ партньори https://getti.org/partners.

Чрез сканиране на ГЕТТИ баркода, ГЕТТИ потребителите могат да се възползват от Продуктите на ГЕТТИ.

При открадната или изгубена ГЕТТИ карта, ще ви бъде предоставена нова безплатно от ГЕТТИ щанд или бюро информация в ГЕТТИ търговски център, , както и на касата в магазин/обект на ГЕТТИ партньор. Не е нужно да създавате нов личен ГЕТТИ профил, а да въведете номера и ПИН кода на новополучената си ГЕТТИ карта през Вашия личен ГЕТТИ профил – от секцията в меню „Смяна на карта“. Генерираните MONETTI и събраните BILETTI чрез откраднатата или изгубена ГЕТТИ карта не се губят и са видими в личния ГЕТТИ профил на потребителя.

ГЕТТИ профил

Създаване на ГЕТТИ профил.

При регистрация в ГЕТТИ уебсайта или ГЕТТИ мобилното приложение, ще Ви бъде изпратен имейл за потвърждение на извършената регистрация, чрез който да активирате Вашия ГЕТТИ профил. Когато потребител предостави своите лични данни и натисне „Приемам“, „Регистрация“ или друго изявление във форма на съгласие, потребителят декларира, че той/тя се съгласява с тези Общи условия и се задължава да ги спазва.

Единствено при активиран личен ГЕТТИ профил, потребителят може да започне да осребрява MONETTI и да участва в тегленето на награди от BILETTI игри.

В своя ГЕТТИ профил можете да:

 1. следите историята на ГЕТТИ покупките си;
 2. видите активния Ви към момента ГЕТТИ баркод;
 3. следите Вашия MONETTI баланс и генерираните MONETTI за всяка покупка
 4. следите Вашия BILETTI баланс и получените BILETTI за всяка покупка
 5. обновите своите лични данни, в случай на промяна
 6. смените Вашата парола за отдалечен достъп
 7. замените Вашата ГЕТТИ карта

При забравена парола за достъп, можете да поискате нова от уебсайта ни https://getti.org/#sign-in като въведете имейла, с който сте активирали ГЕТТИ профила си.

Закриване на ГЕТТИ профил.

Създаден потребителски профил може да бъде закрит: (i) По изричното желание на потребителя (ii) в случай на сериозно нарушаване на настоящите общи условия или които и да е правила и условия на отделна BILETTI игра от страна на потребителя; (iii) в случай на наличие на повече от един открит профил за един и същи човек. Всяко закриване на профил ще бъде доведено до знанието на потребителя чрез имейл, в който се упоменава причината за закриването. Всички генерирани и/или събрани MONETTI/BILETTI ще бъдат изгубени след закриването на профила.

MONETTI

ГЕТТИ предоставя на своите потребители възможност да генерират и осребряват MONETTI. MONETTI не е разплащателно средство и не може да бъде използвано извън ГЕТТИ.

Генерираните MONETTI и събраните BILETTI при сканиране на ГЕТТИ баркода се прибавят автоматично във Вашия ГЕТТИ профил.

В случай на сторниране на покупка, натрупаните MONETTI се анулират за съответната покупка.

Осребряването на MONETTI е възможно единствено ако потребителят е активирал своя ГЕТТИ профил преди осребряването, натрупал е нужния брой MONETTI и желае да осребри своите MONETTI.

ГЕТТИ си запазва правото да променя едностранно правилата за генериране на МОNETTI, осребряването им, специфичните за всеки MONETTI партньор условия и др., за които промени потребителите ще бъдат известени в МОNETTI секцията на ГЕТТИ уебсайта https://getti.org/monetti.

ГЕТТИ не носи отговорност за негенерирани MONETTI в случай, че потребителят не предостави своя ГЕТТИ баркод за сканиране.

ГЕТТИ си запазва правото да награждава определени потребители с допълнителни MONETTI като част от промоционални кампании, съгласно условията на съответната кампания.

ГЕТТИ потребител има право да генерира MONETTI само за покупки, извършени от него/нея и може да осребрява само своите натрупани MONETTI.

ГЕТТИ си запазва правото да налага и изменя мерки с цел превенция от измами, подходящи за всеки конкретен случай. ГЕТТИ си запазва правото да изиска касовите бележки за направените от потребителя покупки, с които са генерирани MONETTI, да провери истинността на извършените покупки и/или да изиска документи за самоличност от страна на потребителя, който желае да осребри натрупаните от него MONETTI. ГЕТТИ си запазва правото да замрази осребряването на генерираните MONETTI. ГЕТТИ си запазва правото да премахне генерираните MONETTI, за което обстоятелство и за причините за премахването, ГЕТТИ следва да уведоми потребителя своевременно.

ГЕТТИ си запазва правото едностранно да преустанови предлагането на MONETTI, което ще бъде оповестено на съответната секция на ГЕТТИ уебсайта.

МОЛ MONETTI (MALL MONETTI)

ГЕТТИ потребител генерира MALL MONETTI като сканира своя ГЕТТИ баркод при покупка на стока или услуга от търговец, в ГЕТТИ търговски център, съгласно механиката и условията на съответната MALL програма,. Информация за съответната MALL програма може да бъде открита тук по-долу.

ГЕТТИ предоставя възможността за осребряване на генерираните MALL MONETTI срещу стоки или ваучери, съгласно цената в MALL MONETTI на съответната стока или ваучер. Генерираните MALL MONETTI могат да бъдат разменяни изцяло или на части.

Генерираните Mall MONETTI в MALL програма в ГЕТТИ търговски център са валидни единствено в съответния ГЕТТИ търговски център, където са били генерирани, и могат да бъдат осребрени само и единствено в него, като това се случва на място съгласно механиката и условията на съответната MALL програма.

Осребряването на Mall MONETTI срещу стоки и/или ваучери, оповестени на уебсайта за всяка MALL програма, се извършва на място на ГЕТТИ щанда или на бюро информация в съответният ГЕТТИ търговски център, където потребителят ще получи избрания от него/нея продукт (стока или ваучер).

Не се разрешава плащането в брой (изцяло или частнично) за стоки или ваучери, които участват в Mall програма в ГЕТТИ търговски център.

Служители на търговски обекти в ГЕТТИ търговски центрове нямат право да осребряват МОЛ (MALL) MONETTI за покупки, регистрирани в своите ГЕТТИ профили от групата дружества и търговски обекти на търговеца, от който са наети.

Механика и условия на MALL програми

Bulgaria Mall програма:

Програмата е валидна считано от 15.10.2015г. до 15.10.2016г. и се провежда на територията на Търговски център Bulgaria Mall, находящ се в гр. София, бул. България № 69 („Bulgaria Mall“).

При сканиране на ГЕТТИ баркод, до 2.5% Bulgaria Mall MALL MONETTI ще бъдат генерирани от потребителя в неговия ГЕТТИ профил за всяка сума на покупка (с ДДС), съгласно условията на https://bulgariamall.getti.org/.

При плащане с ко-брандирана Bulgaria Mall Credit Card, издадена от „Кредибул“ ЕАД, 2% Bulgaria Mall MALL MONETTI ще бъдат генерирани от потребителя в неговия ГЕТТИ профил с всяка покупка при търговец на територията на Bulgaria Mall, с изключение на Карфур. ГЕТТИ потребител може да подаде искане за издаване на Bulgaria Mall Credit Card на бюро информация в Bulgaria Mall, по националния телефон на „Кредибул“ ЕАД 0700 12 207 или на www.credibul.bg/bulgariamall. Bulgaria Mall Credit Card може да се използва както като самостоятелен платежен инструмент, съгласно общите условия на „Кредибул“ ЕАД, публикувани на https://www.credibul.bg/документи.html, така и като самостоятелна ГЕТТИ карта.

Списъкът с ГЕТТИ партньори, при които можете да сканирате Вашата ГЕТТИ карта или ГЕТТИ мобилно приложение на касата на търговеца преди да завършите Вашата покупка, са описани на https://bulgariamall.getti.org/retailers . За всички останали търговци в Bulgaria Mall е нужно да посетите ГЕТТИ щанда в Bulgaria Mall, където Вашата покупка, с изключение на заплатени сметки за мобилни оператори, битови сметки, банкови операции и обмяна на валута, ще бъде регистрирана в ГЕТТИ профила ви при представяне на касова бележка. Регистрирането на покупка на ГЕТТИ щанда може да се извърши не по-късно от 5 работни дни, считано от датата на касовата бележка. След този срок Bulgaria Mall и ГЕТТИ не носят отговорност за негенерирани Bulgaria Mall MALL MONETTI от потребителя. Ако сте сканирали Вашия ГЕТТИ баркод на касата на ГЕТТИ партньор при извършване на покупката, не може да регистрирате покупката си повторно на ГЕТТИ щанда.

Списъкът и количеството на предлаганите стоки и ваучери е наличен на - bulgariamall.getti.org и всеки продукт или ваучери е наличен до изчерпване на количествата. Bulgaria Mall MALL MONETTI имат до официалния край на програмата (15.10.2016г.). След този срок те няма да могат да бъдат осребрявани.

The Mall програма:

Програмата е валидна считано от 22.10.2015г. до 31.12.2016г. и се провежда на територията на Търговски център The Mall, находящ се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115з („The Mall“).

При сканиране на ГЕТТИ баркод, до 4% The Mall MALL MONETTI ще бъдат генерирани от потребителя в неговия ГЕТТИ профил за всяка сума на покупка (с ДДС) до 24:00 на 31.10.2016 при moRe & ГЕТТИ партньор на територията на The Mall, съгласно условията на https://more.getti.org/.

Списъкът с moRe & ГЕТТИ партньори, при които можете да сканирате Вашият ГЕТТИ баркод на касата на търговеца преди да завършите Вашата покупка, са описани на https://more.getti.org/retailers

Списъкът и количеството на предлаганите стоки и ваучери е наличен на - https://more.getti.org/ и всеки продукт е наличен до изчерпване на количествата. The Mall MALL MONETTI ще могат да бъдат осребрявани до 31.12.2016г на Инфо деск в The Mall. След този срок те няма да могат да бъдат разменяни.

MONETTI при търговец (Retailer MONETTI)

ГЕТТИ потребител генерира MONETTI при търговец като сканира своя ГЕТТИ баркод при покупка на стока или услуга от съответния ГЕТТИ партньор, съгласно специфичните условия, които могат да бъдат намерени тук: https://getti.org/monetti

MONETTI при търговец осребрявате като получавате отстъпка от цената на следваща покупка (но не в една и съща сметка) в обект на същия MONETTI търговец, равна на еквивалента в български левове на осребрените MONETTI. Можете да осребрявате MONETTI за цялата стойност или част от стойността на покупката си.

BILETTI

Посетете секцията BILETTI https://getti.org/biletti , за да видите текущите BILETTI игри. Повече информация относно условията и механиката за получаване на BILETTI можете да намерите в специфичните общите условия за всяка BILETTI игра.

ГЕТТИ си запазва правото да награждава определени потребители с допълнителни BILETTI като част от промоционални кампании, съгласно условията на съответната кампания.

ГЕТТИ си запазва правото едностранно да преустанови предлагането на BILETTI игри, което ще бъде оповестено на съответната секция на ГЕТТИ уебсайта.

Партньори на ГЕТТИ

Мрежата от ГЕТТИ партньори можете да намерите на https://getti.org/partners. Упоменатите на предишния линк магазини/търговски обекти са физически маркирани с ГЕТТИ стикер и/или стикери на касата/Част от ГЕТТИ партньорите не приемат ГЕТТИ баркода за сканиране в цялата си търговска мрежа.

ГЕТТИ не носи отговорност в случай, че уебсайт или търговски обект, ГЕТТИ партньор не приеме ГЕТТИ баркода за сканиране.

ГЕТТИ ще ви информира за нови или прекратили приемането на ГЕТТИ баркода за сканиране ГЕТТИ партньори и/или ГЕТТИ търговски центровеhttps://getti.org/partners и/или по електронна поща.

ГЕТТИ не отговаря за загуби или вреди, претърпени от ГЕТТИ потребителите, преки или непреки, в резултат от предоставянето или непредоставянето изцяло или частично на услуги или стоки от ГЕТТИ партньорите/ГЕТТИ търговските центрове. ГЕТТИ не отговаря за действия и пропуски на неговите партньори.

Други

ГЕТТИ предприема мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. ГЕТТИ приема и обявява на сайта си Политика за поверителност, достъпна на следния линк: https://getti.org/privacy-policy.

При предоставени неверни лични данни по време на регистрацията, ГЕТТИ може да откаже предоставяне на ГЕТТИ продуктите на съответния ГЕТТИ потребител.

Настоящите общи условия и Политика за поверителност се прилагат спрямо ГЕТТИ потребителите с и без създаден и/или активиран ГЕТТИ профил, както и потребителите, които използват по един или друг начин услугите, предоставени от ГЕТТИ. Политиката за поверителност, приета от ГЕТТИ се отнася и за всички партньори на ГЕТТИ.

В случай че потребителят не е създал ГЕТТИ профил, но все пак използва ГЕТТИ услуги под каквато и да било форма, с факта на използването на ГЕТТИ баркод, ГЕТТИ карта, виртуална ГЕТТИ карта или ГЕТТИ мобилно приложение, настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугите на ГЕТТИ до момента на преустановяване на използването им и потребителят се съгласява с тези правила и условия и се задължава да ги спазва.

ГЕТТИ може да променя едностранно общите си условия по всяко време. С факта на продължаване използването на уебсайта и не изразяване на изрично несъгласие с променените в общите условия в срок от 30 дни след оповестяването им, ще се счита, че ползвателят се е съгласил с променените общи условия. В случай на изразено несъгласие с променените общи условия, ГЕТТИ профилът на потребителя ще бъде закрит.

Моля проверявайте редовно Общите условия.

Ако ползвателят получи съвет от служител на ГЕТТИ, който противоречи на тези общи условия, общите условия се прилагат с предимство.

Тези общи условия прекратяват действието си в следните случаи:

 1. с деактивиране на личния ГЕТТИ профил на потребителя
 2. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ГЕТТИ;
 3. по взаимно съгласие на ГЕТТИ и потребителя;
 4. едностранно с предизвестие от страна на ГЕТТИ в случай на неизпълнение на задълженията на потребителя;

при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си и/или да ползва ГЕТТИ продуктите.

Моля да се свържете с нас на info@getti.org при някои от посочените по-долу случаи като предоставите номер на вашия ГЕТТИ баркод и имейл, с който сте активирали Вашия ГЕТТИ профил:

 1. Въпроси или оплаквания относно този уебсайт, както и във връзка с продуктите и услугите на ГЕТТИ;
 2. Възражения срещу броя на генерираните и/или събраните MONETTI/BILETTI;
 3. Възникнал проблем по време на сканирането на ГЕТТИ баркода;

Всички възражения или сигнали се разглеждат случай за случай и при представяне на доказателство за извършената покупка: касова бележка.

Ако ГЕТТИ не може да установи вашата самоличност, има право да ви откаже предоставяне на информация и/или услуги.

Приложимо право и юрисдикция

Тези общи условия се подчиняват на, тълкуват и изпълняват съгласно законодателството на Република България. В случай, че възникне спор компетентните български съдилища или извънсъдебни органи ще имат изключителна юрисдикция да разглеждат всякакви спорове или искове относно или във връзка с тези общи условия. Адресът на централното управление на Комисията за защита на потребителите е София, пл. Славейков 4А, уебсайт: http://www.kzp.bg/. Адресът на централното управление на Комисията за защита на личните данни е София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: http://www.cpdp.bg/.

Тези общи условия влизат в сила от 25.10.2016г.